Bu Ezan kalbinizi titretecek – İlahi Dünyası
Uygulamamızı İndirmek İster Misiniz? ▼
×
İlahi dünyasi

Bu Ezan kalbinizi titretecek

admin

211

Yok

Bu Ezan kalbinizi titretecek


Sinân,
121
Huzyefe b. Yemân
122
ve savaşta beraberinde bulunan kızı F
a-
tıma
123
yüzünden akan kanları durdurmaya çalıştılar.
124
Hatta Fatıma
kanı dindiremeyince hasır parçasını ya
kıp küllerini babasının yüzüne
bastırarak kanamayı durdurmaya çalıştı.
125
Ebû Ubeyde b. el

Cerrah Hz.
Peygamber’in yüzüne isabet etmiş olan iki halkayı çıkardı ve böylece ön
dişlerinden iki tanesi düştü.
126
Hz. Ali deri kalkanıyla su getirip ikram
etti.
127
Rasul
üllah bu suyu içmeyip kanlarını temizledi.
128
Hz. Peyga
m-
ber yüzündeki kanları temizlemeye çalışırken şöyle bir serzenişte bulu
n-
muştu: ‘Kendilerini Allah’a çağıran peygamberlerine bu zulmü reva g
ö-
ren bir kavim nasıl kurtuluşa erer?’ Belâzurî, Âl

i İmrân sures
inin 128.
âyetinin bu hadise üzerine nazil olduğunu söyler.
129
Âyette Hz. Peyga
m-
ber’e şu uyarı yapılmaktadır: ‘
O konuda senin yapacağın bir şey yok. Allah ya
tövbelerini kabul edip onları affeder veya zalim oldukları işçin onlara azap
eder
.’
130
Rivayete göre R
asulüllah aldığı darbelerin etkisinden ayakta
duracak takati kalmadığı için oturarak namaz kıldı.
131
Hz. Peygamber yerden kaldırılınca onun ölmediğini gören Ubey b.
Halef ‘Muhammed hala yaşıyorsa benim ölmem gerekir’ deyip yanına
kadar sokuldu ve son bir ha
mleyle onu öldürmek istedi. Bu şahsın bütün
hedefi Hz. Peygamber idi. Nitekim savaş kızıştığı zaman Hz. Peyga
m-
ber’e seslenip ‘Seni mutlaka öldüreceğim’ diye tehditler savurmuştu.
132
Müslümanlar onun öldürmeye yeltenince Hz. Peygamber müsaade e
t-
medi. Ubey b.
Halef Hz. Peygamber’e saldırmak isteyince aldığı mızrak

0 YORUM VAR
SON YORUMLAR