İlahiler İle Alakalı – İlahi Dünyası İlahi dünyasi

"İlahiler İle Alakalı" Kategorisi

İlahi Nedir? | Fatih KOCA #1
Dini Musiki temamızda Yrd Doç Dr Fatih Koca İlahi Nedir , sorumuza cevap verdi. Merak ettiğiniz birçok konu için diğer videolarımızı izle yin. ABONE OL ► https://goo.gl/K5Kvir ► Yrd. Doç. Dr. Fatih KOCA Kimdir? http://www.gayeakademi.com/uzman/yrd-doc-dr-fatih-koca Sosyal konuları alanında uzman kişilerden cevaplar alarak sistematik bir şekilde işlemeye devam ediyoruz. — Bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip…
Kıyamet Suresi
“Büyük kıyam” anlamına gelir ve yeniden dirilişi ifade eder. Bu sure adını ilk ayetinden almaktadır. Ayrıca muhtevası itibari ile de bu adı alması çok mantıklıdır. Tüm Mushaflarda ve tefsirlerde Kıyamet suresi diye geçer. Kıyamet suresi Mekke’de indirilen surelerdendir. Kur’an’daki Kari’a, Tarık, Beled, Murselat, Tin ve Şems sureleri ile karşılaştırmalı okunduğunda Mekke’deki boykot öncesinde indirilen surelerden…
EL ADL
Her şeyi yerli yerince yapan, adil kararlar veren, adil hükmedendir. O Asla haksız yere zulmetmeyendir. O adalet sahibidir ve hak ile hükmeder. Herkese hakkı olanı mutlaka verir. En’am suresi 115. Ayette sözünün doğruluk ve adalet açısından tastamam olduğunu bizlere bildirmiştir. Verdiği karar doğrudur ve hükmü mutlak adildir. Nimetini istediğine verir ya da vermez. Vermeyişi de…
Musa aleyhisselamın hayatı kısaca
Musa peygamber Beni İsrail’den İmran’ın oğludur ve Mısır’da doğmuştur. O dehemmiyetlerde İsrail oğullarının adedi Mısır’da artmış ve 12 kabile halunda yaşar durumda idiler. Yaşayan bu insanlara ö dehemmiyetde Beni İsrail Esbatı deniliyordu. Böylesine kalabalık duruma gelmeleri aynı bölümde yaşam sürdüren Kıptileri rahatsız eder olmuştu. Onlara eziyet ediyorlardı ve atalarının yaşamış bulunduğu yer olan Kenan iline…
Nur Süresi Neyi Anlatıyor ?
Mushaf’ta 24. Suredir ve ismini “ilahi ışık” manasına gelen “nur” kelimesinden alır. Bu sure Kur’an’ı Kerim neslinin ilk temsilcilerinden itibaren bu ad ile anılmıştır. Nur suresi Medine de nazil olmuştur ve parça parça inmiştir. Çünkü sure tek bir hususyu içermez ve değişik değişik hususları kapsar. 64 ayetten meydana gelen bir suredir ve 35. Ayetteki nur…
Kuranı Kerimi Anlama Yolları Nelerdir ?
Yüce ALLAH’ın insanoğluna gönderdiği ve evrensel son peygamber olan Hz. Muhammed ile dinini tamamladığı bir yasalar bütünüdür. Kur’an Tanrı’ı insanlara tanıtan, bu yaşamın bir başlangıcı ve bir sonu bulunduğunu bildiren, bu evrenin ve yaşamın rkatiyenntı eseri olmadığını ve bunun bir yaratıcısı bulunduğunu ve o yaratıcının Tanrı bulunduğunu açıkça ve bütün delilleri ile meydana koyan ulu…
Kutsal Ruh Nedir ? Ruh Üçlemesi
Hristiyanlık dininin üç asli yapıtaşından biri olan Kutsal Ruh terimiyle alakalı birtakım yanlışa manayalar mevcuttur. Birlikte, İsevilik yani Hristiyanlık dininde baba, oğul ve mübarek ruh olarak ifade edilen bu üçlemenin başka anlamıyla teslis inancında yer alan Kutsal Ruh ’un ne manaya geldiği ve ne ifade ettiği ile alakalı verileri şu şekilde açıklayabiliriz. Yunanca ruh manasına…
İslam Ahlaki Kavramları
Yüce yaratıcımız olan Tanrı insanı ahlaki bilinç ile yaratmış ve ahlak konusu ile ilgili alçalışlara ve yükselişlere ideal şekilde var etmiştir. İnsana irade vermiş ve isteğini olumlu yönde kullanmasını istemiştir. Dinimiz yönünden dil olmak, merhametli olmak, eşitlikçi olmak, dürüst olmak, vefakâr olmak, yardımsever olmak, büyüklere saygı ve küçüklere sevgili olmak, ana ve babaya karşı gelmemek,…
Kuran^da Şiddet İle İlgili Yazılar
İslam dini şiddeti yasaklamıştır ve adaleti emretmiştir. Korku veren, emniyet duygusunu sarsan ve zulüm yaratan şiddet İslam’a göre suçtur. Adaletli olunmasını, zulümden kaçınılmasını emretmiş ve bunlara uymayanların azaba uğrayacağını Tanrı çok açık şekilde ulu kitabında bildirmiştir. Kur’an ayetleri bu konunun altını defalarca çizmiştir ve peygamberimizin programları ve hadisleri ile de bu cinsten davranışlar yasaklanarak resmen…
Niyet Nedir ? Nasıl Olmalıdır
Ameller iyi ve kötü diye iki kısma ayrıldığı gibi niyetler de aynı şekilde iyi ve kötü diye iki kısma ayrılır. Peygamberimizin sahih hadisinde söylediği gibi “ameller niyetlere göre dşayetlendirilir” Niyet, kalbin bir eyleme yönelmesi olarak tanım edilebilir. Buradan yola çıkarak iyi niyet kavramını da “ ulu Tanrı’ın onayladığı amelleri yapmaya yönelmek” şeklinde tanım etmek mümkündür….