islamda tağut ne demektir? – İlahi Dünyası
Uygulamamızı İndirmek İster Misiniz? ▼
×
İlahi dünyasi

islamda tağut ne demektir?

admin

207

Yok

islamda tağut ne demektir?

Tağut kavramı Kur’an’ı Kerimde çok çok geçer ve Kur’an’a has kavramlardan birisidir.

İlahlaştırılmış arzular Tağuttur.

Yüce Tanrı’ın buyruklarını tanımayan, İslam ile çatışan her türlü sistem ya da kişi Tağuttur.

Tanrı’ın dışında kendisinde güç görülen kişi, eşya ya da put birer Tağuttur.

Şeytan Tağuttur.

Tanrı’ın şeriatı ve sistemi ile çelişen ve çatışan bütün sistem, sistem ya da gelenekler Tağuttur.

Yukarıdan da anlaşılacağı üzere bir insanın mümin olabilmesi amacıyla Tağutu red etmesi gerekir. Elbette bu red ediş yalnızca sözle değil dünya yaşamındaki amellerle de desteklenmelidir. Büyük bir nefis mücadelesi ve azim gerektirir fakat bunu kolaylaştırmanın yolu da Kur’an’a sımsıkı sarılmaktır. İman esaslarını ruhunun potasında eriten her mümin bundan sonra Tağutu öldürmüş demektir.

İslam’ın emrettiği cihat kavramı en çok Tağuta karşı verilmesi gereken mücadeleyi içerir. Kur’an’ı Kerim’de en çok Tağuta karşı harp açılmasına vurgu vardır.
Tağut Nedir? Kısaca

Tağutla mücadele batılı gidermek amacıyladir

Tağutla mücadele nefsi öldürmek amacıyladir

Tağutla mücadele adaleti sağlamak amacıyladir

Tağutla mücadele ulu Tanrı’ın dinini üstün kılmak amacıyladir

İslam’da Tağut Kavramı; Müslümanlar İslam’ı iyi öğrenip iyi temsil ederek, öğreterek, neşrederek, avantaj ve güzelliğini anlaşılır ve güzel bir dille anlatarak Tağuta karşı mücadele edecektir. Bu müminlerin farz görevleri arasındadır. Dini anlatıp yaymak gerçekte İslam’ın her kişie yüklediği görevdir. Dolayısı ile her mümin İslam dini ile ilgili ortalama bilgiye değil çok daha çoksına sahip olmak halinde ve bildiklerini imanı zayıf olanlara ya da iman etmemiş olanlara fırsatını buldukça anlatmak halindedır. Bu da Tağuta karşı bir cihattır.

Tağuta karşı mücadele vermeyenlerin mümin olarak kalması olası değildir.

Tanrı’ın dışında kendisinde güç görülen kişi, eşya ya da put birer Tağuttur.ile çatışmayan bir insan onun insanın ameli yaşamına sunmuş olduğu güzel görüntülü kötülüklere yenilir ve boyun eğer. Bu sebeple gerçek bir mümin Tağutu öldürmeyi başarabilendir ve bu sayede nefsani arzularının da esiri olmayacaktır.

İslam’da Tağut Kavramı; Müslümanlar ne yazıktır ki Tanrı sevgisini içlerinde hissetmelerine, Tanrı’a boyun eğmelerine karşın bir taraftan da Tağutla beraber yaşamışlar ve Tağut belasını bir türlü yenememişlerdir. İşte bu sebepledir ki verdiği en büyük harp Tağuta verdiği harptır.

Bir mümin hem Tanrı’ı ve hem de Tağutu yaşamında bir araya getirmemelidir zira Tanrı Tağutun red edilmesini net olarak emretmiştir.
Tağut Kavramı

Maalesef müminler bugün Tanrı ve Tağutu yaşamlarında bir arada tutmaya çalışmak gibi çok büyük bir günahın amacıyladedirler.

Tanrı’ın hâkimiyetini kabul edenler bir taraftan faiz sistemine ayak uydurmaktalar ve böylelikle Tağut egemenliğine boyun eğmiş olmaktadırlar.

Zinanın, kumarın, karaborsanın, içkinin haram olduğunu kabul edip fakat bu illetlerden el çekmeyenler Tağuta boyun eğmiş olmaktadırlar.

Bu örnekleri arttırmak olasıdür. Tanrı’ın getirdiği bütün buyruk ve yasakları kabul edip bir taraftan da bu buyruk ve yasakları yaşamlarında uygulamayanlar gerçekte Tağutu arkadaş edinenlerdir.

Yaşanılan toplum sistemi maalesef Tağutu arkadaş edindirmektedir ve onu hâkim kılmaktadır. İnsan Tağutu yaşamına sokarak İslam dinini yani Tanrı’ı bir kıyıya itmektedir. Tanrı’ı kabul edip O’nu bir kıyıya itmek olası müdür? Elbette olası değildir. Gerçek Müslüman Tağutu kıyıya iten değil onu öldürendir.

İslam’da Tağut Kavramı; Gerçek iman sahibi mümin Tağuta tavır koyan ve onunla mücadele edendir. Tağut insanı bir yere götürmez. Götüreceği tek yer var o da cehennemdir. İslam’ın ise götüreceği yer ise sonsuz cennet yaşamıdır.

Tağutun vadettiği yalnızca geçici renkli bir yaşamtır. Oysa bu renkli yaşam daha bu dünyadan göçüp gitmeden ıstırapları ve bunalımları yanında getirir. Ahiret yaşamındaki ıstırap ise çok daha fenadır. Dolayısı ile Tağutu arkadaş edinen hem bu dünya yaşamını ve hem de ahiretini yitirmiş demektir.

0 YORUM VAR
SON YORUMLAR