Kurtuldum Sanma Sakın – İlahi Dünyası
Uygulamamızı İndirmek İster Misiniz? ▼
×
İlahi dünyasi

Kurtuldum Sanma Sakın

admin

226

Yok

Kurtuldum Sanma Sakın


Bu İlahi Ciddi anlamda harika! Göz yaşlarınızı tutamicaksınız..Hz. Peygamber’i yaralayan İbn Kamie’nin de bu savaşta
öldüğü belirtilir.
134
Bu şahıs aynı zamanda Mus’ab b. Umeyr’in kat
ili
y-
di.
135
Yaşanan bozgun aslında Müslümanların kendi yaptıklarının bir ka
r-
şılığıydı ve bir bakıma ilahi ikazdı. Abdullah b. Ubey’in aracılığıyla Ebû
Süfyân’dan medet umanlar ve canlarını kurtarıp evlerine dönmek ist
e-
yenlerin durumu Âl

i İmrân suresinde çok
çarpıcı bir şekilde anlatılır.
136
Zira onlar adeta Hz. Peygamber’i zorlayarak ölümü arzulamışlar ve şehir
dışında düşmanı karşılamak istemişlerdi.
137
Hz. Peygamber’in öldüğü
şayiaları üzerine çarpışma durunca Ebû Süfyân tepeye sığınanların yan
ı-
na kadar gitmişt
i. Onu görenler bir anda Müslüman olduklarını unuttular
ve korkudan ona iltifatlar yağdırıp emân dilemeye başladılar. Bu durumu
gören Hz. Peygamber çaresiz bir şekilde Rabbine sığındı. O, Allah’a y
a-
karırken ashabını kast ederek ‘Ya Rabbi! Şayet bu topluluk
mahvolurlarsa
yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmaz’ diye yardım diledi.
138
Dikkat edileceği üzere en çaresiz bir anda bile Hz. Peygamber Allah’tan
melek göndermesi gibi bir talepte bulunmamış ve samimi bir şekilde dua
etmiştir.
Çatışmalar durup Müslüm
anlar dağılınca Ebû Süfyân etrafa seslendi
ve gerçekten Hz. Peygamber’in ölüp ölmediğinden emin olmak istedi.
Etrafa iki üç kez ‘Aranızda Muhammed var mı? Aranızda İbn Ebî Kuhafe
(Ebû Bekir) var mı? Ömer b. Hattâb nerede?’ diye seslendi.
139
Ona cevap
vermek
isteyenlere Rasulüllah saklandığı yerden işaret edip engel oldu
ve ses çıkarmamalarını söyledi. Herhangi bir tepki gelmeyince ‘diri ols
a-
lar cevap verirlerdi’ diye Hz. Peygamber’in öldüğüne kanaat getirip

0 YORUM VAR
SON YORUMLAR