Kutsal Ruh Nedir ? Ruh Üçlemesi – İlahi Dünyası
Uygulamamızı İndirmek İster Misiniz? ▼
×
İlahi dünyasi

Kutsal Ruh Nedir ? Ruh Üçlemesi

admin

456

Yok

Kutsal Ruh Nedir ? Ruh Üçlemesi

Hristiyanlık dininin üç asli yapıtaşından biri olan Kutsal Ruh terimiyle alakalı birtakım yanlışa manayalar mevcuttur. Birlikte, İsevilik yani Hristiyanlık dininde baba, oğul ve mübarek ruh olarak ifade edilen bu üçlemenin başka anlamıyla teslis inancında yer alan Kutsal Ruh ’un ne manaya geldiği ve ne ifade ettiği ile alakalı verileri şu şekilde açıklayabiliriz.

Yunanca ruh manasına gelen sözcük, Yeni Ahitte 400 kez kullanılmış ve Eski Ahitte de 3 kez Kutsal Ruh anlamıyla beraber kullanılmıştır.

KUTSAL RUH HAKKINDA

Hristiyan inancının bakış açısına ve açıkladığına göre Kutsal Ruh ifadesi; Allah’nın yansıması ya da Allah’nın kendisi olarak tanımlanır. Kısacası Kutsal Ruh, Allah’nın insanda tezahürü ve varlığını hissettirmesidir. Yine İseviliğe göre; insanın kendi içersinde Allah’yla konuşması, onu kendinde hissetmesi, iman etmesi ve inancına sıkı sıkıya bağlı olması, kendi kibrini yenip, gücün sadece Allah’ya ait bulunduğunu idrak etmesi de Kutsal Ruh’un temsilidir.

Hristiyanlığın mübarek kitabı olan İncil’de geride bıraktığımız ayetler Kutsal Ruh’u, Allah’nın Ruhu olarak tanımlar. Allah kendi ruhunu ya da tezahürünü İseviliği kabul edip İsa’ya inananlara göndererek, onlara acıma eder ve tövbelerini kabul eder. İnsanlar varlığını kabul edip görmedikleri Allah’yı böylelikle kendi içlerinde hissetmiş ve Allah’nın Ruhundan güç almış olurlar. Hristiyanlık dininin mübarek kitabı, Kutsal Ruh’un ilahi bir güç, ilahi bir akıl ve irade yapısı bulunduğunu da tanımlar.,

İSLAM’DA KUTSAL RUH KAVRAMI

İslamiyet’te Kutsal Ruh Nedir? İslam Dininin mübarek kitabı olan Kur’an-ı Kerim’de ve İslam Peygamberinin hadis-i şeriflerinde geride bıraktığımız Ruh’ul Kudüs kavramının ise Kutsal Ruh bulunduğu iddia edilir. Buna binaen İslam Dinin mübarek kitabı olan Kur’an-ı Kerim’in çeviri ve tefsirlerinde Ruh’ul Kudüs ifadesinin Cebrail (a.s.) adlı vahiy yani haber getiren elçi melek olmasından bahsedilir.

0 YORUM VAR
SON YORUMLAR