Najwâ Fârûk – Mevcu’ Galbî – موجوع قلبي Slow Arapça – İlahi Dünyası
Uygulamamızı İndirmek İster Misiniz? ▼
×
İlahi dünyasi

Najwâ Fârûk – Mevcu’ Galbî – موجوع قلبي Slow Arapça

admin

400

Yok

Najwâ Fârûk – Mevcu’ Galbî – موجوع قلبي Slow Arapça


Hz. Peygamber’in
bu sözleri memnuniyetinin bir ifadesi olup gerçekten de, maddi olarak
meleklerin gelip Hanzalayı yıkadıkları şeklinde algılanmamalıdır. Şayet
melekler bu
şekilde maddi müdahalelerde bulunacaksa, o takdirde Hz.
Peygamber’i korurlardı. Bu tür sözler sadece destansı mücadeleler serg
i-
leyenleri övmeye yönelik olup aynı zamanda onlardan memnuniyetin bir
ifadesidir.
Müşriklerin dağılmasından sonra Hz. Peygamber sa
klandığı yerden
çıktı ve Müslümanlar yeniden bir araya toplandılar.
150
Dikkat edileceği
üzere Hz. Peygamber ölümle burun buruna geldiği halde meleklerin fiili
olarak savaştıklarına dair herhangi bir bilgiden söz edilmemektedir. Aynı
şekilde bir çok sahabi ya
ralanıp bir kısmı şehit düşerken, onlara herhangi
bir fiili yardım gelmemiştir.
151
İbn Sa’d bu olayların bir kısmına değini
r-
ken meleklerin Uhud savaşında sadece hazır bulunduklarını söyler ve
savaşmadıklarından söz eder.
152
Bu bilginin haricinde Uhud savaşında
meleklerin savaştığına dair başka bir haber vermez.
Kur’ân

ı Kerîm Uhud savaşında yaşananlara değinirken Müslüma
n-
ların içinde bulunduğu durum hakkında önemli bilgiler vermektedir.
Örneğin Seleme ve Hârise oğullarına mensup Müslümanlar
153
Allah’ın
koruyuculu
ğunu unutup, birlikten ayrılmışlardı.
154
Dağılan Müslüma
n-
ları Hz. Peygamber arkalarından çağırdığı zaman bir çoğu dönüp ba
k-
mamıştı bile.
155
Yaşanan hezimetin ardından Müslümanların üzerine bir
darlık ve üzüntü çökmüştü. Allah bu hüznü ve darlığı gidererek Müsl
ü-
manlara güven duygusu vermişti.
156
Şeytanın oyununa gelip savaştan
kaçanlar daha sonra affedilmişlerdi.
157
Bütün bu açıklamalardan sonra

0 YORUM VAR
SON YORUMLAR