Nuh Eroğlu La ilahe illallah – İlahi Dünyası
Uygulamamızı İndirmek İster Misiniz? ▼
×
İlahi dünyasi

Nuh Eroğlu La ilahe illallah

admin

285

Yok

Nuh Eroğlu  La ilahe illallah


sırf müjde olsun ve Müslümanların gönüllerindeki endişeler giderilsin
diye yapıldı
ğına işaret edilmiştir.
43
Dolayısıyla âyetlerde fiili olarak m
e-
leklerin savaşmasından değil, yardım gönderileceğine dair vaatten söz
edildiğini göz ardı etmemek gerekir. Bu yardım vaadi Müslümanların
içindeki tedirginliklerinin ve korkularının giderilmesini
sağlamıştır.
Enfâl
44
ve Âl

i İmrân
45
surelerinde bu duruma işaret edilmiştir.
Kureyş Ordusunun
Az Gösterilmesi
Hz. Peygamber’in savaşlarındaki ilahi yardımın bir başka boyutunu
düşman sayısının az gösterilmesi hadisesi oluşturur.
46
Bu ilahi yardım
Bedir savaşıyla ilgili âyetlerde geçmektedir. Konuyla ilgili âyette şu mesaj
almaktadır: ‘
Allah, Bedir savaşı öncesi müşrikleri rüyanda sana sayıca az bir
topluluk olarak gösterdi. Şayet onları kalabalık gösterseydi, muhakkak yılgınlığa
ka
pılıp savaşıp savaşmama konusunda anlaşmazlığa düşerdiniz. Ancak Allah sizi
böyle bir sıkıntıya düşmekten kurtardı
.’
47
Dikkat edileceği üzere âyette bu hadisenin bir rüya olduğuna vurgu
yapılmıştır. Bilindiği üzere iki ordu karşı karşıya geldiği zaman Hz.
Pe
y-
gamber dahil bütün Müslümanlar düşmanın kalabalık olduğunu görünce
ciddi bir endişeye kapılmışlar ve Rasulüllah Allah’ın yardımına sığınıp
dua etmişti. Bu endişelerinin giderilmesi için âyette de ifade edildiği üz
e-
re Müslümanlar hafif bir uykuya daldırı
lmışlar ve gönüllerine güven
duygusu yerleştirilmiştir. Muhtemelen âyette ifade edilen ve ‘
rüyanda
sana müşrikleri az gösterdi
’ mesajı, bu uyku anında Hz. Peygamber’e bild
i-
rilmiştir. Aslında âyetteki ifadede rakamsal bir azlık çokluktan ziyade
mecazi bir a
zlık çokluk durumuna vurgu vardır. Üstelik bu hadisenin bir

0 YORUM VAR
SON YORUMLAR