Nur Süresi Neyi Anlatıyor ? – İlahi Dünyası
Uygulamamızı İndirmek İster Misiniz? ▼
×
İlahi dünyasi

Nur Süresi Neyi Anlatıyor ?

admin

296

Yok

Nur Süresi Neyi Anlatıyor ?

Mushaf’ta 24. Suredir ve ismini “ilahi ışık” manasına gelen “nur” kelimesinden alır. Bu sure Kur’an’ı Kerim neslinin ilk temsilcilerinden itibaren bu ad ile anılmıştır.

Nur suresi Medine de nazil olmuştur ve parça parça inmiştir. Çünkü sure tek bir hususyu içermez ve değişik değişik hususları kapsar. 64 ayetten meydana gelen bir suredir ve 35. Ayetteki nur kelimesinden ismini almıştır. Zina ile alakalı ayetleri hicretin 3. Yılında, Hz. Ayşe’ye oluşturulan iftiralara değinen ayetler ise 5. Yılda nazil olmuştur. Fakat surenin bütününün kaç senede indiği ve hangi senede tamamlandığını belirleme etmek güçtür.

Nur Suresi Arapça

Kur’an surelerinin ayetleri indirilirken birtakım sureler aynı devre içersinde indirilmiştir. Buna en açık örnek. Bakara suresidir ve Kur’an’ın en uzun suresidir. Ve bütününün inmesi seneler almıştır. Elbette bu surenin ayetleri inerken arada diğer diğer surelerin de ayetleri indirilmiştir. Genellikle uzun sureler tek seferde indirilmemiş ve vakit yayılmıştır. Elbette vakte yayıldığı amacıyla arada diğer surelerin ayetleri de nazil olmuştur.

Nur Suresi Türkçe Anlamı

Nur suresi ile Nisa suresi aynı vakitte nazil olmaya başlamış surelerdir. Ve bu iki surenin birbirine benzeyen yanlarından birisi her iki surede de zina husussunun ele alınmış olmasıdır. Nur suresindeki zina alakalı ayetler namacıyla Nisa suresine yerleştirilmemiş ya da namacıyla Nisa suresindeki zina ile alakalı ayetler Nur suresine yerleştirilmemiştir gibi bir soru kuşkusuz akla gelebilir. Bu bozukluğun kanaatimizce yanıtı şöyledir: Nur suresindeki zina ile alakalı ayetler peygamberin yakın etrafına ve Müslümanlara atılan iftirayı husus edinirken, Nisa suresindeki zina ayetleri ise genel zina hususlarını ele almaktadır.

Nur Suresinin Mesajları; Bu sure insanın tabiatını ve insanlar arası temasleri ve bilhassa de kadın ve erkek arasındaki teması aydınlatan sure olma özelliğini taşır. İnsana ait kimliğin bir parçası olan cinselliğin istismar edilmeden yaşanması gerekliliğini belirleyen bir suredir ve cinsellik ile alakalı ahlaki kurallar belirler. Erkek ve kadın arasındaki teması olması gereken zemine oturtan bir suredir. Bu hususta sınırları belirleyen ve bu sınırları aşanlara uygulanacak olan müeyyidelerin belirlendiği bir suredir. Bu sure bayanın kişiliğini dişiliğinin önüne yaşamış sure olma özelliğini de taşır ve erkekler doğrulusunda istismar edilmemesi gerekliliğini vurgular. Kisminin gövdesinin kamuya açılmaması gerekliliğini söyler ve bunu net olarak yasaklar. Burada gaye başta kadın olmak üzere insanın haysiyetini ve şahsiyetini korumaktır. Toplumda sıhhatli bir temas kurulabilmesinin yani sıhhatli bir toplumsal temas sağlanabilmesinin yolunun bireyler arasında kurulan sıhhatli temaslerden geçtiği anlatılmak istenmiştir.

Bize göre bu surenin doruk ayeti sureye ismini veren 35. Ayettir. Bu ayet sembolizmin görkemli örneklerini içerir. Bu ayetle rAhmeti sayısız olan ulu Tanrı resmen gönülleri doldurmaktadır. Nur Suresinin Mesajları’nı özetleyecek olursak kuşkusuz ki bu insanın akıl kapasitesi, iman, takva, bilgi, hikmet, gayret gibi değerleriyle direkt olarak temaslidir.

0 YORUM VAR
SON YORUMLAR