Sensiz yetimim ey Resul – İlahi Dünyası
Uygulamamızı İndirmek İster Misiniz? ▼
×
İlahi dünyasi

Sensiz yetimim ey Resul

admin

306

Yok

Sensiz yetimim ey Resul


Kur’ân yaşanan hezimeti, aslında Müslümanların kendi elleriyle yaptı
k-
larının karşılığı olduğunu dile getirmektedir.
158
Bu me
saj aynı zamanda
‘bir toplum kendi kaderini değiştirmedikçe, Allah’ın da onların kaderini
değiştirmeyeceği’ ilahi yasasıyla aynı doğrultudadır.
159
Müslümanların düşman karşısındaki hezimetleri asıl gayeyi terk e
t-
miş olmalarının bir bedeli olarak Allah’ın bi
lgisi dahilinde gerçekleşmi
ş-
ti.
160
Böylece Kur’ân zor durumda kalaslar bile Müslümanların Allah’tan
umut kesmemelerini ve savaş meydanından kaçmamalarını öğütlemi
ş-
tir.
161
Âyetlerde verilen mesajlara bakıldığında Uhud savaşında melekl
e-
rin fiili olarak yardım et
tiklerine dair en ufak bir somut bilgi yoktur. M
e-
leklerin sayılarıyla ilgili bazı âyetlerde verilen rakamsal değerlerin aslı
n-
da sadece Müslümanları psikolojik olarak motive etmeye yönelik yardım
vaadi olduğunu unutmamak gerekir. Yukarıda da dile getirildiğ
i gibi
bazı yorumlarda meleklerin Bedir’de fiili olarak savaştıkları görüşleri dile
getirilip diğer savaşlarda ise sadece asker olarak bulunduklarından söz
edilmiştir. Şayet melekler Bedir’de fiili olarak savaşmışlarsa, o takdirde
Uhud’da Hz. Peygamber ölü
mle burun buruna geldiği sırada bu yardımı
görmesi gerekmez miydi? Acaba Uhud’da savaşmayan melekler Hz.
Peygamber yaralanıp yere düşerken seyirci olarak mı burada bulunuyo
r-
lardı? Bedir’de fiili yardım yapıldığına göre yaşanan sıkıntı göz önüne
alınınca bu
yardımın Uhud veya Huneyn’de de olması daha mantıklı
değil midir? Her bir savaşın Müslümanların geleceğiyle ilgili ayrı bir
önem arz ettiği ortadadır. Sadece Bedir’de fiili olarak desteklenip, bu
desteğin Müslümanların dağıldığı Uhud ve Huneyn savaşlarınd
a olm
a-
ması çelişki arz etmez mi? Madem melekler Hz. Peygamber’in savaşl
a-
rında fiili olarak mücadele etmişlerse, neden Taif muhasarasında yardım
etmemişlerdir. Hatırlanacağı üzere uzun süre muhasaraya rağmen sonuç Abdurrahman önül muhteşem bir İlahi

0 YORUM VAR
SON YORUMLAR