Şirk Nedir ? Anlamı – İlahi Dünyası
Uygulamamızı İndirmek İster Misiniz? ▼
×
İlahi dünyasi

Şirk Nedir ? Anlamı

admin

201

Yok

Şirk Nedir ? Anlamı

kısa tarifi ile Tanrı’a eş koşmak demektir. Tanrı’ın yanına diğer ilahlar koymak ve diğer şeyleri ilahlaştırmaktır. Bilinenin tersine şirk sahipleri Tanrı’a inanmayan insanlar değillerdi. Tanrı’a inanırlar ama O’nun yanısıra diğer şeyleri de güç sahibi olarak görürler ve Tanrı ile aralarında aracılık gerçekleştirdiklerina inanırlar. Aracı olarak kabul edilen şey bazı durumlarda bir nesne olabildiği gibi bazı durumlarda ölmüş bir insan bazı durumlarda de yaşam sürdüren bir insan olabilir.

Kur’an’da Şirk Koşmak

Kur’an nazil olduğunda o devresinin müşrikleri Tanrı’a inanıyorlardı. Fakat kendi elleri ile gerçekleştirdikleri putlara istekte bulunmakta ve bu putların aracılığı ile istek ve taleplerini dile getiriyorlardı. Yani bu putlara bir ilahi güç atfediyorlar ve onların manevi varlıkları olduğuna ve bu maneviyatlarının Tanrı ile konuştuklarına ve etkileşime geçtiklerine inanıyorlardı. Bu sebeple arzularını ve taleplerini putlara yöneltiyor ve bu talepleri Tanrı’a yöneltmelerini diliyorlardı.

Görüldüğü gibi ortada Tanrı’ı kabul etmeme yok ama Tanrı’ın altında da olsa diğer ilahlar edinme hali var. Bu sebeple, Tanrı kabul edilse bile bir diğer şeyi ilah kabul etmek açık bir şirktir ve ulu Tanrı’ın katiyen affetmeyeceği tek günahtır. Tanrı diğer şeylerin ilah kabul edilmesini ve kendine eş koşulmasını ve kendisi yerine bir diğer şeyden yardım ve istekte bulunulmasını ve buna benzer diğer ritüelleri açık olarak kendine eş koşma olarak kabul etmiş ve bunu ulu kitabında çoğu ayette insanlara açıklamıştır. Kur’an’ı Kerim okunduğunda açık olarak görülecektir ki, ulu Tanrı çoğu defa kendisinin tek ilah olduğunu ve tek güç ve kudret sahibi olduğunu belirtmiş ve buna muhakkak muhalefet edilmemesini ve açık olarak iman edilmesini emretmiştir.

Buradan anlaşılmalıdır ki, bir insanın iyi niyetle bile olsa bir diğer birindan kendisi amacıyla Tanrı‘a dua etmesini istemesi, kendisi amacıyla Tanrıtan deva dilemesini ve şefaatçi olmasını dilemesi açık olarak bir şirktir. Mezar ve türbelere gidip buralarda iyi niyetle dahi olsa istekte bulunmak ve o mezar üzerinden dua etmek ve istekte bulunmak açık olarak bir şirktir. Bu sebeple mezar ve türbe ziyaretleri şayet bu niyetle gerçekleşiyor ise muhakkak din dışı bir davranıştır.

ALLAH’a Şirk Koşmak

Şirk Nedir? Hiçbir insanın ahirette bir diğer insan adına şefaatçi olması gibi bir hal katiyen olmayacaktır. Hiçbir insan bir diğer birina şefaatçi olamayacaktır ve herkes kendi amelleri ile sorgulanacak ve cennet ya da cehenneme koyulacaktır. Diğer bir ifade ile kimse ahirette “Tanrı’ım bu kulunu affet ve onu bağışla dahi diyemeyecektir”. Çünkü o bireyin bile akıbeti net değilken bir diğer biri amacıyla nasıl şefaat dilenecektir?

Yaşayan bir insanın da bir diğer insan adına şefaatçi olması gibi bir hal söz hususu değildir. Veli kul, seçilmiş kul ya da Tanrı’ın sevdiği kul adı altında kendine dşayet atfedilen insanların bu tür bir güçleri olduğuna inanmak açık olarak şirktir. Kimse amacıyla bir bu dünyada bir seçilmişlik hali söz hususu değildir. Her salih kul ve Tanrı’ın kitabına ideal yaşam sürdüren insan gerçekte Tanrı’ın velisi ve seçilmiş kuludur. Bu manada bilhassa birilerinin üstün kılındığı ve veli sıfatı verildiğine dair Kur’an’ı Kerimde en küçük bir ayet yoktur. Bunlar yalnızca insanların kendi kafalarından uydurdukları ve bir grup sahih olmayan hadislerden yola çıkarak kendilerine bu tür bir etiket yapıştırmalarından diğer bir şey değildir. Bilinmelidir ki hem bu kendisini seçilmiş kul ve veli olarak görenler ve hem de bu şahısleri bu tür kabul edenler açık olarak bir şirk amacıyladedirler ve gidecekleri yer net olarak cehennemdir. Çünkü Tanrı katiyen şirk sahiplerini affetmeyecektir ve bunu ulu kitabında net olarak insanlara açıklamıştır ve şirkten kaçınmaları amacıyla defalarca uyarılmıştır.

Şirk Nedir? Tanrı tek güç ve kudret sahibidir. Dualar direkt olarak O’na yapılmalıdır ve katiyen araya ne bir insan ne de bir diğer nesne koyulmamalıdır. İman sahibi bir insan ellerini Tanrı’a açacak ve direkt olarak O’na dua edecektir. Bunun amacıyla ne özel bir yer, ne özel bir mekân ve ne de özel bir gün ve saat vardır. Mümin her saat her dakika yaratanına el açabilir ve direkt olarak Tanrı’tan isteyebilir. İslam dinini basit ve mantıklı yapan unsurlardan birisi esasen bu tür olmasıdır.

Şirk Anlamı

Kul Tanrı’la her an etkileşim halinda olabilmektedir ve arada katiyen bir aracı yoktur. Tanrı kendine açılan her eli görür ve kendine söylenen her sesi duyar. Kimi vakit bu isteklere olumlu cevap sunarak rAhmetini gösterir kimi vakitte olumlu cevap vermez. Olumlu cevap vermemesi bile gerçekte bir cevaptır zira duayı kabul etmemesinin bile bir hikmeti vardır. Çünkü ulu Tanrı bilmektedir ki kulunun bu isteğinin sonucunda şahıs değişik yollara sapacak ve günaha girecek ve başına kötü şeyler gelecektir. Tanrı duayı kabul etmeyerek bile gerçekte kulunu düşünmektedir. Çünkü O bilinmeyenleri bilir ve görülmeyenleri görür.

İşte bu türsine bir güç sahibi olan yaratıcıya bir insan nasıl olur da direkt olarak istekte bulunup dua etmez ve araya bir grup insanları ya da nesneleri aracı olarak koyar. Tanrı şirke bulaşanları ve şirk sahibi olanları açık olarak lanetlemiş ve sonsuz cehenneme koyulacaklarını net bir biçimde beyan etmiştir.

Tanrı hepimizi şirkten korusun ve şirke yol açan şeylerden uzak tutsun.

0 YORUM VAR
SON YORUMLAR