Ya ResulAllah Yeni Version – İlahi Dünyası
Uygulamamızı İndirmek İster Misiniz? ▼
×
İlahi dünyasi

Ya ResulAllah Yeni Version

admin

249

Yok

Ya ResulAllah Yeni Version


Bedir’de somut olarak savaşmışlar ve diğer savaşlarda ise sayısal
çoğunluk olarak bulunmuşlardır.
37
Yukarıda da işaret edildiği üzere
gerek Enfâl suresindeki âyetlerde gereks
e diğer savaşlarda meleklerle
yardım gönderildiğinden söz eden âyetlerde, fiili bir yardım değil, ya
r-
dım gönderileceği müjdesinden söz edilmektedir. Nitekim âyette ‘
Allah
bu yardımı yalnızca müjde olsun diye yaptı
’ (
ى
َ
ر
ْ
ش
ُ
ب
َّ
لا
ِ
إ
ُ
ّ
اللّ
ُ
ه
َ
ل
َ
ع
َ
ج
ا
َ
م
َ
و
) if
adeleri bunu
açıkça ortaya koymaktadır. Meleklerle yardım gönderilmesi hadisesinin
aslında fiili olarak onların savaşması değil, ilahi yardım müjdesi olduğu
değişik âyetlerde de dile getirilmiştir.
38
Bedir savaşında olduğu gibi Uhud, Hendek ve Huneyn savaşl
arında
da meleklerle Müslümanlara yardım yapıldığından söz edilmektedir.
Ancak bu yardıma işaret eden âyetlerin hiç birisinde somut bir yardı
m-
dan değil, yardım gönderileceği müjdesinden bahsedilir. Bu yardım ise
aslında Müslümanların manevi olarak destekle
nmesine yönelik olup
düşman karşısında daha sağlam mukavemet göstermeleriyle ilgili ilahi
mesaj içermektedir. Uhud savaşındaki yardımdan bahsedilirken Kur’ân
Bedir savaşına atıf yaparak, bu savaşta da Müslümanların zayıf durumda
olmalarına rağmen Allah tar
afından destekleneceklerine işaret etmiş ve
tıpkı Enfâl suresinde olduğu gibi
39
Allah’a karşı sorumluluk bilincinde
olmaları gerektiğini hatırlatmıştır.
40
Ardından şayet üzerlerine düşeni
yerine getirilerse üç bin melekle destekleneceklerine vurgu yapılmış
41
ve
gerektiğinde bu sayının beş bin meleğe
42
çıkarılacağına işaret edilmiştir.
Âyetlerde Bedir ve Uhud savaşlarındaki meleklerin sayıları için far
k-
lı rakamlar kullanılmıştır. Ancak bu rakamsal ifadeler meleklerin fiili
olarak savaştıklarına değil, düşman sa
yısına denk bir kuvvetle destekl
e-
neceklerine dair birer müjde niteliğinde olup, daha çok Müslümanları
cesaretlendirmeye yönelik ilahi mesajdır. Nitekim âyette bütün bunların

0 YORUM VAR
SON YORUMLAR